Podziel się!

Rzeka kwiatów   

Konferencja            

River of flowers

Koszenie łąk

Cele projektu

Celem projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004). Czytaj więcej…

Mapa projeku

Prace w ramach projektu były prowadzone w 7 różnych lokalizacjach. Zobacz gdzie znajdują się te miejsca tutaj.