Łąka Warszawska

Logo strony łąka warszawskaAktualności


2021

W ramach utrzymania efektów trwałości projektu coroczne koszenia powierzchni objętych działaniami były nadal prowadzone przez służby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w 2021 roku. Uniwersytet Warszawski prowadzi również badania ekologiczne w obszarze objętym realizacją.

2020

W 2020 roku w ramach utrzymania efektów trwałości projektu przeprowadzono koszenia powierzchni objętych działaniami w Warszawie.

2019

W 2019 roku w ramach utrzymania efektów trwałości projektu przeprowadzono koszenia powierzchni objętych działaniami w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w Warszawie.

2018

W 2018 roku w ramach utrzymania efektów trwałości projektu wykonano koszenie powierzchni objętych jego działaniami.

2017

W 2017 roku przeprowadzono koszenie wszystkich łąk objętych działaniami projektu lakawarszawska.pl w międzywalu Wisły w Warszawie.

Sierpień 2016 – Koniec projektu – koszenie i utrzymanie terenu.

Z końcem sierpnia kończymy działania zaplanowane do wykonania w czasie realizacji projektu. Wszystkie zadanie udało nam się zrealizować. W przyszłych latach zostaje nam kosić nadwiślańskie łąki i monitorować ich stan, w szczególności obszarów, na których wysiane zostały nasiona zebrane w innych miejscach na Mazowszu. Obecnie kończymy kosić łąki, które objęte były działaniami projektowymi.

Lipiec 2016 – Odbyła się konferencja prasowa.

Odbyła się konferencja prasowa zaplanowana w ramach realizacji projektu. Konferencja odbyła się na łące na Golędzinowie wije się rzeka kwiatów. W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze z różnych rozgłośni radiowych – RDC, Radio Eska, fotoreporterzy i dziennikarze lokalnych dodatków do tytułów ogólnopolskich. Po części oficjalnej odbył się spacer po łące i rozdane zostały nasiona łąk kwietnych. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Więcej o konferencji i projekcie napisał Pan Dariusz Bartoszewicz.

Czerwiec 2016 - Rzeka kwiatów na Golędzinowie.

Na jednym z obszarów, Golędzinowie rozkwita pełnią barw rzeka kwiatów.
Pod koniec zeszłego roku w ramach zadania polegającego na transferze diaspor wysiano na tym terenie nie tylko nasiona zebrane w dolinie rzeki Narwi i Pilicy (gatunków roślin charakterystycznych dla łąk okresowo zalewanych) ale także nasiona maku i chabru. Te jednoroczne rośliny mają zapewnić spektakularny widok podczas pierwszego roku tworzenia się łąki. Są to gatunki z chwastów polnych, które łatwo można wyplenić poprzez koszenie. Jednocześnie zacieniają kiełkujące gatunki roślin które zakwitną w przyszłym roku.

Maj 2016 – Łąka na Golędzinowie kwitnie.

Pod koniec zeszłego roku przeniesiony został niewielki obszar szuwarowy – rośliny wraz z glebą na obszar Golędzinowa.
Efekty pracy wielu osób można już podziwiać. Zakwitły tam firletki, jaskry i niezapominajka. Obszar, choć nieduży, zachwyca kolorem i z satysfakcją obserwujemy udaną transplantację. Zapraszamy na Golędzinów.

Kwiecień 2016 – Konferencja podsumowująca projekt.

15 kwietni bieżącego roku odbędzie się w Warszawie konferencja pt. „Łąka w mieście. Cele i metody tworzenia i restytucji ekosystemów półnaturalnych odpornych na presję gatunków inwazyjnych„.
Następnego dnia tj. 16.04 odbędzie się spacer po obszarze Wilanowa z udziałem ornitologa Michała Wołowika i botaniczki Marty Jermaczek Sitak odpowiadającej za projekt ze strony UW. Spotykamy się o 12.00 na wale przeciwpowodziowym przy ul. Zaściankowej.

Listopad 2015 – Koszenie i usuwanie samosiewów z obszarów projektu.

Okres lęgowy ptaków zakończony na dobre, pogoda sprzyja pracom. Do połowy grudnia zaplanowane są prace polegające na koszeniu zarośli oraz usuwaniu samosiewów inwazyjnych, obcych gatunków drzew: klona jesionolistnego (Acer negundo L.), robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Usunięte zostanie także kilkanaście sztuk podrostów Topoli (Popilus spp.) w wieku do 10 lat. Obszary, na których odbywać się będą prace to: Wilanów, Mokotów, Gocław, ZOO, Żerań.

Listopad 2015 – Wysialiśmy łąkę w Porcie Czerniakowskim.

W sobotę 07 listopad razem z entuzjastami Wisły i zieleni nad rzeką wysialiśmy nasiona roślin łąkowych. Na początku prace polegały na wzruszeniu gleby, przegrabieniu terenu. Następnie nasiona zostały wymieszane z piaskiem i równomiernie rozrzucone na południowo wschodniej skarpie portu Czerniakowskiego. Końcowym etapem było uwałowanie obszaru w celu przyciśnięcia nasion do gruntu. Mamy nadzieję, że w ciągu dwóch lat na tym obszarze pojawi się piękna łąka pełna rodzimych gatunków roślin.

Listopad 2015 – Tworzymy łąkę w Porcie Czerniakowskim.

Po rewitalizacji Portu czerniakowskiego południowo wschodni brzeg portu doskonale nadaje się do stworzenia tam różnorodnej łąki. Zapraszamy wszystkich chętnych na sobotnie przedpołudnie (07 listopada) do wspólnego stworzenia łąki. Przy okazji będziemy mówić o tworzeniu i odtwarzaniu łąk w mieście. Więcej na temat tego spotkania i projektu restytucji łąk pisał Pan Dariusz Bartoszewicz, za co bardzo dziękujemy.

Październik 2015 – Wysiewamy nasiona roślin łąkowych na terenach restytucji.

We wrześniu zakończyliśmy prace związane z zbiorem wierzchniej warstwy ziemi na dwóch obszarach restytucji łąk tj.: Mokotowie i Wilanowie. Teraz nadszedł czas wysiewu nasion zebranych nad Pilicą oraz w delcie rzek Wkry i Narwi. By równomiernie wysiać nasiona dokonano go mechanicznie przy pomocy ciągnika i rozrzutnika do nawozu.

Czerwiec 2015 – Koszenie Łąk na obszarach projektu.

Jednymi z głównych prac prowadzonych w projekcie jest walka z gatunkami roślin inwazyjnych takich jak nawłoć późna, nawłoć kanadyjska, klon jesionolistny. By odtworzyć łąki należy przywrócić na tych obszarach koszenie. W ten sposób dajemy szanse na wykiełkowanie i wzrost roślinom niższym i charakterystycznym dla łąk zmiennowilgotnych jednocześnie powstrzymujemy sukcesję czyli pojawianie się na łąkach gatunków drzew.

Czerwiec 2015 – Spacer nad Wisłą.

Piękna pogoda dopisała i w sobotni poranek wyruszył spacer po Wilnowskich łąkach. Spacerem pokierowali Pan Robert Miciałkiewicz i Marta Jermaczk Sitak. Przewodnicy szczególny nacisk położyli na aspekty związane z odnawianiem łąk, opowiadali o ptakach które występują na Wilanowie i o tyk które mogą się tam pojawić po tym jak łąki zostaną przywrócone.

Kwiecień 2015 – Monitoring efektów siewu na poletkach doświadczalnych.

W listopadzie 2014 w Ramach projektu „Restytucja łąk zalewowych na Warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” został przygotowany obszar 6 poletek doświadczalnych na Żeraniu. W kwietniu botanicy z Uniwersytetu Warszawskiego dokonali monitoringu efektów prac związanych z wysiewem nasion łąkowych zebranych nad Pilicą.


Projekt dofinansowany z funduszy EOG
Beneficjent: m.st. Warszawa
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 1359 787,50 PLN

Projekt : „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.
www.eeagrants.org


Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa Grant Uniwersytet Warszawski