Monitoring efektów siewu na poletkach doświadczalnych.

Warsaw meadows restoring Odnawianie warszawskich łąk.

Poletka badawcze na Żeraniu pozwalają określić, jakie metody odtwarzania łąk będą najskuteczniejsze w lokalnych warunkach. Na niewielkiej nadwiślańskiej polanie przetestowaliśmy kilka różnych opcji: siew nasion na glebę po usunięciu wierzchniej warstwą ziemi, siew na powierzchnię przeoraną oraz na powierzchnię skoszoną, a także ściółkowanie słomą.

Już w kwietniu widoczne były pierwsze efekty – poletka zazieleniły się kilkumilimetrowymi siewkami czosnku kątowego, krwiściągu lekarskiego, krwawnika, babki, dziurawca, dziewanny… Na części powierzchni mniej lub bardziej bujnie odrastała nawłoć olbrzymia.

Aby dowiedzieć się, która z metod jest optymalna, konieczne było żmudne liczenie wschodzących siewek na wyznaczonych powierzchniach. Liczenia będą powtarzane w kolejnych miesiącach.

Wstępne wyniki wykorzystaliśmy przy podejmowaniu decyzji o wyborze właściwych metod odtwarzania łąk przy ulicy Rodzynkowej oraz na Wilanowie – będzie to wysiew nasion po usunięciu wierzchniej warstwy gleby wraz z kłączami nawłoci oraz ściółkowanie słomą.