Łąka Warszawska

Logo strony łąka warszawskaO łąkach


 

Czym są łąki zalewowe?

Jednym z typów łąk są łąki zalewowe, jak sama nazwa wskazuje, uzależnione od naturalnego rytmu zalewów rzecznych, chociaż czasem wykształcają się też w dolinach bardzo przekształconych.

 

Jak odtwarza się łąki?

Do tej pory przyrodnicy zajmowali się głównie ochroną naturalnych ekosystemów – pierwotnych lasów, torfowisk, jezior. Obecnie okazuje się, że naszej pomocy wymagają również te związane z tradycyjną gospodarką. Nie można ich jednak zamknąć w ścisłym rezerwacie – wymagają ochrony czynnej, a więc odtwarzania takich metod gospodarowania, dzięki którym powstały i utrzymały się. Czasem wystarczy wycinanie krzewów i koszenie raz na kilka lat.


Projekt dofinansowany z funduszy EOG
Beneficjent: m.st. Warszawa
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 1359 787,50 PLN

Projekt : „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.
www.eeagrants.org


Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa Grant Uniwersytet Warszawski

Polityka prywatności
Rzeka kwiatów
River of flowers
Koszenie łąk
Deklaracja dostępności