Łąka Warszawska

Logo strony łąka warszawskaO nas


dr hab. Wiktor Kotowski – Wydziału Biologii UW

Moją pasją są szeroko ujęte mokradła – rzeki, torfowiska, tereny zalewowe. W swojej pracy naukowej staram się zrozumieć przyczyny i skutki degradacji tych ekosystemów oraz znaleźć najskuteczniejsze metody ich ochrony i restytucji przyrodniczej. Uważam, że odtwarzanie zniszczonych ekosystemów jest jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata.

 

mgr Łukasz Kozub – Instytutu Botaniki UW

Interesuję się ekologią roślin, funkcjonowaniem ekosystemów torfowiskowych. Ważne są dla mnie procesy geochemiczne na torfowiskach, czynniki ograniczające produkcję pierwotną, rola torfowisk w kształtowaniu klimatu na Ziemi. Zajmuję się czynną ochrona przyrody w tym restytucją przyrodniczą zdegradowanych ekosystemów bagiennych.

 

dr Marta Jermaczek Sitak – Instytutu Botaniki UW

Jestem botaniczką, ekolożką. Zajmuję się także edukacją przyrodniczą. Działam w Klubie Przyrodników. W projekcie odpowiadam między innymi za inwentaryzację fitosocjologiczna obszarów łąk donorowych i obszarów restytucji w OSOP Natura 2000.

 

Sławomir Sendzielski – Zarząd Mienia m. st. Warszawy, koordynator projektu

Z wykształcenia jestem ekonomistą, a z zamiłowania ogrodnikiem. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektem na SWPS oraz ziołoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowie. Od kwietnia 2015 jestem koordynatorem projektu z ramienia m.st. Warszawy.

Ssendzielski@zmw.waw.plProjekt dofinansowany z funduszy EOG
Beneficjent: m.st. Warszawa
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 1359 787,50 PLN

Projekt : „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)” dofinansowany jest ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów”.
www.eeagrants.org


Projekt realizowany jest przez m.st. Warszawę oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa Grant Uniwersytet Warszawski

Polityka prywatności
Rzeka kwiatów
River of flowers
Koszenie łąk
Deklaracja dostępności